Jak wyglądała 1 połowa roku na rynku powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce? Jakie trendy rozwoju rynku były w tym okresie najbardziej widoczne?

Jakie trendy rozwoju rynku były w tym okresie najbardziej widoczne?

Aleksander Kuźniewski, Director -  Industrial and Logistics, CBRE:

Rekordowy popyt na powierzchnię magazynową, spadające wskaźniki pustostanów oraz wysoka aktywność deweloperów to trzy zjawiska najlepiej oddające specyfikę 1 półrocza 2015 r. Od początku roku rynek powiększył o 460 tys. mkw. nowej powierzchni przemyslowo-logistycznej, kolejne 730 tys. mkw. znajduje się w budowie. Na koniec 2 kw. 2015 r. współczynnik pustostanów osiągnął historycznie niski poziom 5,5%, natomiast łączny popyt odnotowany w 1 poł. 2015 r. był o 20% wyższy niż rok wcześniej.

Jaki charakter mają inwestycje podejmowane przez deweloperów? Jak wygląda obecnie rynek obiektów typu built-to-suit? Czy w związku z dużą aktywnością deweloperską zauważalny jest wzrost udziału projektów spekulacyjnych?


PAleksander Kuźniewski, Director -  Industrial and Logistics, CBRE:
Obiekty BTS stanowią ok. 30% obecnej podaży nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w Polsce. Segment nieruchomości „szytych na miarę” w dalszym ciągu prężnie się rozwija – w budowie znajduje się ponad 150 tys. mkw. tego typu projektów. Niezależnie powstaje ok. 580 tys. mkw. powierzchni „uniwersalnej”. Wysoki popyt na najem powierzchni magazynowej sprzyja rozwojowi inwestycji spekulacyjnych. Na koniec 1 poł. 2015 r. ok. 30% powierzchni w budowie nie było zabezpieczone umowami przednajmu.


Do jakiego regionu „należało” 1 półrocze 2015 r.?


Aleksander Kuźniewski, Director -  Industrial and Logistics, CBRE:
Szczególną uwagę należy zwrócić na rynki wschodzące. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, rosnące zapotrzebowanie na najem powierzchni magazynowej oraz niedostateczna podaż nowoczesnej powierzchni w regionie wschodnim spowodowały, że deweloperzy zaczęli dostrzegać duży potencjał lokalizacji wokół Lublina i Rzeszowa. Od początku roku zasoby powierzchni magazynowej w regionie wschodnim powiększyły się o 70 tys. mkw. i aktualnie sięgają 230 tys. mkw., natomiast aż 120 tys. mkw. znajduje się w budowie.


Co może stanowić największe wyzwanie dla polskiego rynku powierzchni magazynowych w 2 połowie br.?


Aleksander Kuźniewski, Director -  Industrial and Logistics, CBRE:
Wyzwaniem dla rynku magazynowego może być pozyskanie kadry pracowniczej. Dynamiczny rozwój rynku spowodował, że obecnie w kilku kluczowych lokalizacjach w pobliżu dużych ośrodków miejskich obserwujemy niskie stopy bezrobocia, co przekłada się na trudność w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry.