Co w dzisiejszych realiach rynkowych daje ulokowanie magazynu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Czy jest to rozwiązanie, które warto rozważać, planując nowe lokalizacje logistyczne?

. Po pierwsze, należy zweryfikować, czy działalność którą planujemy podjąć, kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy pamiętać, że Strefy zostały stworzone przede wszystkim z myślą o przedsiębiorstwach produkcyjnych, zdecydowanie rzadziej logistycznych. Po drugie, należy zapoznać się ze specyfiką konkretnej Strefy Ekonomicznej, którą jesteśmy zainteresowani. Może się okazać, że nasz rodzaj działalności nie będzie kwalifikował się do pomocy publicznej w określonej Strefie z powodu specjalizacji Strefy w odmiennym kierunku, np. nowoczesnych technologii. Następnie, należy zastanowić się nad wielkością dochodu, który będzie generowała nasza firma. Zachęty dla przedsiębiorców inwestujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych opierają się na zasadzie pomniejszania zobowiązań podatkowych o określony procent kosztów kwalifikowanych. Aby móc w pełni wykorzystać pomoc publiczną przysługującą inwestorom w danej SSE, przedsiębiorstwa powinny generować relatywnie wysoki dochód. Jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe będzie mniejsze niż wielkość kosztów kwalifikowanych, o którą może zostać pomniejszone, część możliwej do uzyskania pomocy publicznej pozostanie niewykorzystana. Działalność magazynowa generalnie opiera się na bardzo niskich marżach, stąd powstałe zobowiązanie podatkowe również będzie należało do niewielkich. Ulokowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest znacznie bardziej opłacalne w przypadku firm produkcyjnych, o ile generują one relatywnie wyższy dochód, który przekłada się na możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Wobec powyższego, należy dokładnie przeanalizować, jaką część pomocy publicznej przysługującej inwestorom w danej Strefie Ekonomicznej, przedsiębiorstwa będą w stanie wykorzystać. Należy mieć na uwadze także koszty bezpośrednio związane z inwestycją w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, tj. koszty obługi prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na działalność w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, opłatę za zarządzanie Strefą.

Pomoc publiczna oferowana w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych jest zdecydowanie atrakcyjnym czynnikiem wspierającym prowadzenie biznesu, jednak nie przesądza o opłacalności inwestycji. Decydując się na działalność w SSE, należy poddać rzetelnej ocenie takie czynniki jak: poziom uzbrojenia technicznego terenu (dostęp do mediów), stopień rozwoju infrastruktury drogowej danego obszaru, dostępność siły roboczej, a także panującą w danym regionie kulturę pracy. W przypadku inwestycji logistycznej kluczowe będą dodatkowo bliskość rynków dystrybucji oraz optymalizacja kosztów transportu.