Rosnący popyt ze strony najemców i wzrost aktywności deweloperskiej na rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych w regionie EMEA.

Rok 2015 rozpoczął się bardzo dobrymi wynikami na rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych w regionie EMEA. W 1 kw. 2015 r. na większości rynków regionu zaobserwowano znaczący wzrost popytu w relacji do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Szczególnie dynamiczny wzrost zainteresowania najmem powierzchni przemysłowych i magazynowych odnotowano w Holandii i Francji oraz na kluczowych rynkach regionu CEE. Istotny wzrost popytu zauważono także w Irlandii i Hiszpanii, co świadczy o stopniowej poprawie koniunktury na tych rynkach. - 1 kw. 2015 r. był najlepszym rozpoczęciem roku w całej historii rynku przemysłowo-logistycznego w Polsce. W 1 kw. odnotowaliśmy łączny popyt na poziomie ok. 640 tys. mkw., co oznacza wzrost aż o 30% w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. Przedłużenia dotychczasowych umów stanowiły jedynie 30% łącznego popytu w 1 kw. 2015 r., natomiast pozostała część przypadła na nowe umowy i ekspansje. – mówi Patrick Kurowski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, CBRE.

Wyniki na rynku przemysłowo-logistycznym w Polsce po pierwszym kwartale odzwierciedlają dobrą kondycję całego regionu EMEA. Szacujemy, że wysoki popyt na powierzchnię magazynową będzie nam towarzyszyć także w kolejnych kwartałach 2015 r. – dodaje. W 1 kw. 2015 r. zdecydowaną większość popytu w regionie EMEA generowały firmy świadczące usługi logistyczne, jednak duże zainteresowanie powierzchnią magazynową odnotowano również w sektorze firm handlowych. Dynamiczny rozwój branży e-commerce w dalszym ciągu pozostaje ważnym czynnikiem napędzającym rozwój rynku. W niektórych regionach Polski, Czech i Słowacji istotną rolę odgrywa także sektor motoryzacyjny. Oczekuje się, że rosnący popyt na powierzchnię przemysłowo-magazynową będzie w przyszłości powodował coraz bardziej zauważalny wzrost stawek czynszowych na rynkach europejskich. W 1 kw. 2015 r. zaobserwowano lekki spadek poziomu pustostanów. Obecnie na większości dojrzałych rynków regionu EMEA współczynniki pustostanów wynoszą znacznie poniżej 10%. W regionie CEE i krajach Beneluksu średnie wskaźniki powierzchni niewynajętej kształtują się na poziomie ok. 6%. - Na polskim rynku przemysłowo-logistycznym od dłuższego czasu obserwowaliśmy systematyczny spadek poziomu pustostanów.

Na koniec 1 kw. 2015 r. średni wskaźnik powierzchni niewynajętej dla Polski osiągnął bardzo niski poziom 5,6% i w rezultacie obniżył się aż o 5 pp w relacji do 1 kw. ubiegłego roku. Teraz nadszedł czas, aby ten trend odwrócić i poszerzyć ofertę powierzchni magazynowych na wynajem. Na koniec 1 kw. 2015 r. w budowie znajdowało się aż 600 tys. mkw. na terenie całej Polski. – komentuje Patrick Kurowski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, CBRE. W odpowiedzi na rosnący popyt ze strony zarówno najemców, jak i inwestorów, deweloperzy rozszerzają swoje plany inwestycyjne na terenie Europy. Wysoki poziom aktywności deweloperskiej zaplanowano zwłaszcza we Francji, jednak liczba nowych projektów w szybkim tempie wzrasta także w Holandii oraz krajach regionu CEE. W 1 kw. 2015 r. prawie wszystkie kraje regionu EMEA, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, odnotowały spadek wolumenu transakcji inwestycyjnych w nieruchomości przemysłowe i logistyczne r-d-r. Główną przyczyną jest brak odpowiedniego produktu inwestycyjnego, który mógłby sprostać wymaganiom potencjalnych inwestorów. Zainteresowanie zakupem nieruchomości przemysłowych i logistycznych utrzymuje się na wysokim poziomie. Powyższe czynniki wywierają presję na obniżkę stóp kapitalizacji. Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości przemysłowo-logistyczne znacząco obniżyły się w Hiszpanii i Portugalii, spadły w wielu krajach Europy Zachodniej (np. Wielka Brytania, Niemcy, Holandia) i większości krajów skandynawskich, natomiast w regionie CEE utrzymały się na stabilnym poziomie.

EMEA INDUSTRIAL & LOGISTICS Q1 2015