Współpraca z doradcą i pośrednikiem – dodatkowy koszt czy realny zysk?

Współpraca z doradcą jest gwarancją profesjonalnego przeprowadzenia procesu transakcyjnego oraz kompleksowej obsługi klienta na każdym jego etapie. Począwszy od momentu, kiedy określamy potrzeby potencjalnego najemcy, przez analizę ofert dostępnych na rynku powierzchni magazynowo-biurowych, aż po udział w negocjacjach warunków umowy najmu, a w rezultacie podpisaniu jej.

Bardzo dobra znajomość specyfiki rynku nieruchomości przemysłowych oraz potrzeb klientów jest wynikiem wieloletniej obecności doradców w branży magazynowej. W tej chwili rynek nieruchomości komercyjnych charakteryzuje się coraz bardziej rozdrobnioną strukturą właścicielską. Wielokrotnie zdarza się, iż w jednym parku magazynowym znajdują się budynki należące do różnych podmiotów. Dla przedsiębiorstwa, które ceni sobie swoją niezależność, koncentruje się na swojej podstawowej działalności i na co dzień nie ma styczności z najmem powierzchni magazynowych, taka sytuacja może stanowić pewną trudność. Wieloletnie doświadczenie pośredników ułatwia więc dotarcie do urozmaiconych ofert najmu, w tym do ofert będących praktycznie „poza rynkiem”, miarodajne ich porównanie oraz ostatecznie wybór najlepszego i najbardziej optymalnego rozwiązania dla najemcy. W procesie negocjacyjnym najemca może znacznie obniżyć koszty, gdyż współpracujący z nim pośrednik ma doskonałe rozeznanie rynku i może ustalić stawki, których sam klient nie byłby w stanie wynegocjować. Dużym atutem jest także ustrukturyzowanie całego procesu, co skutkuje znacznym zaoszczędzeniem czasu.

Znaczna część agencji doradczych na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce charakteryzuje się także doskonałą znajomością specyfiki działalności klienta logistycznego. Współpraca z nimi zapewni optymalne dopasowanie powierzchni magazynowej do wymagań najemcy i charakteru jego działalności, zarówno pod względem lokalizacji nieruchomości jak i specyfikacji technicznej budynku. Bogate doświadczenie agentów i deweloperów w przeprowadzaniu procesu negocjacyjnego pomoże zapewnić możliwie najkorzystniejsze warunki najmu.