Czy w przyszłości nie grozi nam nadpodaż powierzchni magazynowej?

Emilia Filimoniuk, Konsultant, Dział Doradztwa i Badań Rynku, CBRE: Polski rynek powierzchni magazynowych rozwija się bardzo dynamicznie. W ciągu ostatnich 2 lat powiększył się o ponad 2 mln mkw. nowej powierzchni. Bieżący rok również rozpoczął się bardzo obiecująco. W 1 kwartale 2016 r. deweloperzy dostarczyli na rynek ok. 440.000 mkw., natomiast kolejne 750.000 mkw. obecnie znajduje się w budowie. Większość tej powierzchni powinna być dostarczona przed końcem 2016 r. Polskiemu rynkowi powierzchni magazynowych nie grozi zjawisko nadpodaży, ponieważ aktywność deweloperska jest ściśle skorelowana z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez najemców. Wysoki popyt sprawia, że nowo powstająca powierzchnia zostaje szybko wynajęta, najczęściej jeszcze na etapie budowy.

Poziom pustostanów wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Średni wskaźnik powierzchni niewynajętej dla Polski wyniósł zaledwie 6,2% na koniec 1 kw. 2016 r. Czynsze umowne pozostają na stabilnym poziomie, natomiast zauważalna jest istotna różnica pomiędzy stawkami czynszów umownych i efektywnych, wynikająca z atrakcyjnych zachęt oferowanych przez deweloperów. 

W jakich regionach Polski magazynów jest najwięcej i czy tam też będzie ich dalej przybywało?

Emilia Filimoniuk, Konsultant, Dział Doradztwa i Badań Rynku, CBRE: Najbardziej rozwiniętą lokalizacją na magazynowej mapie Polski jest region warszawski (3,1 mln mkw.), który skupia 30% całkowitej podaży powierzchni magazynowej dostępnej na polskim rynku. Do innych dominujących lokalizacji należy zaliczyć: Górny Śląsk (1,8 mln mkw.), region poznański (1,5 mln mkw.), region wrocławski (1,4 mln mkw.) oraz Polskę Centralną (1,3 mln mkw.). Wzrost polskiego rynku magazynowego będzie przebiegał dwutorowo. Z jednej strony systematycznie będzie przybywało obiektów w sprawdzonych lokalizacjach, z drugiej strony – pod wpływem wysokiego zapotrzebowania zgłaszanego przez najemców – deweloperzy będą poszukiwali nowych możliwości inwestycyjnych na rynkach wschodzących, takich jak Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Rzeszów. Ważną zaletą nowych lokalizacji jest większa dostępność pracowników, a jednocześnie niższe koszty pracy.

Czy ten boom magazynowy jest też nakręcany przez e-commerce?

Emilia Filimoniuk, Konsultant, Dział Doradztwa i Badań Rynku, CBRE: Klienci z branży e-commerce reprezentują bardzo ważny sektor w strukturze popytu na rynku magazynowym. Ich udział systematycznie wzrasta w odpowiedzi na zmianę nawyków zakupowych konsumentów, którzy coraz chętniej dokonują zakupów przez Internet. Wśród najemców na polskim rynku magazynowym bardzo ważną rolę odgrywają również firmy z sektorów logistyki, motoryzacyjnego oraz FMCG.


Chcesz wiedzieć więcej zobacz aktualności z rynku magazynowo-przemysłowego tutaj lub sprawdź najnowsze raproty rynkowe w naszym Vademecum magazynów.