Jakie korzyści przynosi współpraca z pośrednikiem?

Rezultatem wieloletniej obecności pośredników CBRE w branży magazynowej jest bardzo dobra znajomość specyfiki rynku nieruchomości magazynowych oraz potrzeb klientów. Obecnie, rynek nieruchomości magazynowych odznacza się coraz bardziej rozdrobnioną strukturą właścicielską. Niejednokrotnie w jednym parku magazynowym znajdują się budynki należące do różnych podmiotów. Dla przedsiębiorstwa, które jest skoncentrowane na swojej podstawowej działalności i na co dzień nie ma styczności z najmem powierzchni magazynowych, taka sytuacja może stanowić pewną trudność. Z kolei wieloletnie doświadczenie pośredników umożliwia dotarcie do zróżnicowanych ofert najmu, w tym do ofert będących praktycznie „poza rynkiem” (podnajmy), rzetelne ich porównanie i ostatecznie wybór najbardziej optymalnego dla najemcy rozwiązania. Bez wątpienia kolejną korzyścią wynikającą ze skorzystania z usług pośrednika jest znaczna oszczędność czasu.

Duży zespół pośredników CBRE specjalizujących się w obsłudze rynku magazynowego w Polsce skutkuje doskonałą znajomością specyfiki działalności klienta logistycznego. Współpraca z pośrednikiem zapewni optymalne dopasowanie powierzchni magazynowej do wymagań najemcy i charakteru jego działalności, zarówno pod względem lokalizacji nieruchomości, jak i specyfikacji technicznej budynku. Natomiast bogate doświadczenie pośredników CBRE w przeprowadzaniu procesu negocjacyjnego pomoże zapewnić możliwie najkorzystniejsze warunki najmu.

Wielu naszych klientów po przeprowadzeniu procesu wyboru powierzchni magazynowej i podpisaniu umowy najmu doceniło wartość dodaną, którą wnosi pośrednik.