Jakie regiony Polski wydają się być najbardziej perspektywiczne dla rozwoju infrastruktury logistycznej w najbliższych latach?

W perspektywie najbliższych kilku lat przewidywany jest dalszy rozwój obszaru Polski Zachodniej. Wrocław, Poznań – dotychczasowi liderzy rynku logistycznego – to regiony odznaczające się obecnie bardzo niskimi wskaźnikami powierzchni niewynajętej (odpowiednio 0,9% i 1,5% na koniec 1 kw. 2015 r.). Naturalną reakcją deweloperów na spadającą ilość wolnej powierzchni logistycznej jest przystępowanie do nowych inwestycji. Niezaprzeczalnym atutem wymienionych lokalizacji jest bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa, stanowiąca klucz do sukcesu firm logistycznych. Jedynym utrudnieniem może być ograniczony dostęp do pracowników – okolice Poznania i Wrocławia to obecnie regiony posiadające jedne z niższych w kraju wskaźników bezrobocia. Warto zauważyć na przykładzie krajów Europy Zachodniej, że w przyszłości rozwój rynku logistycznego będzie uzależniony nie tylko od stopnia rozwoju infrastruktury drogowej, ale w znacznej mierze również połączeń kolejowych.

Rynkiem, który wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród potencjalnych najemców jest region Polski Wschodniej, a w szczególności obszar woj. podkarpackiego i lubelskiego. Polska Wschodnia jest regionem o dużym potencjale, którego do tej pory nie wykorzystano. Aktualnie jest to rynek dysponujący niewielką podażą nowoczesnej powierzchni logistycznej. Sytuacja może ulec zmianie w najbliższych latach. Dodatkową zachętą dla deweloperów zainteresowanych inwestycjami w Polsce Wschodniej mogą być niższe koszty gruntu oraz dostępność pracowników.

Warto zwrócić uwagę na trendy dotyczące kierunków rozwoju operatorów logistycznych. Z jednej strony wyraźnie zauważalny jest postępujący proces konsolidacji firm logistycznych. Jego efektem są korzyści skali uzyskiwane przez takie przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, dynamiczny rozwój branży e-commerce skutkuje wzrostem udziału przesyłek kurierskich w ogólnym wolumenie usług świadczonych przez firmy logistyczne. Kluczowym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy logistycznej jest skrócenie do minimum czasu dostawy przesyłki. W związku z tym, firmy logistyczne, a w szczególności te z branży kurierskiej, będą zwiększać elastyczność swoich usług, równomiernie rozszerzając siatkę obiektów logistycznych na terenie całego kraju.