Rok 2014 na rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych zakończył się rekordowymi wynikami zarówno po stronie popytu, jak i nowej podaży. 2015 r. także rozpoczął się bardzo optymistycznie. Jak długo rynek logistyczny może się jeszcze rozwijać w tak szybkim tempie?

Dynamiczny wzrost branży e-commerce jest obecnie głównym czynnikiem napędzającym rozwój rynku logistycznego. Bez wątpienia sprzyjają mu również dobra koniunktura gospodarcza Polski oraz rozwój infrastruktury drogowej, natomiast centralna lokalizacja Polski na mapie Europy oraz koszty pracy niższe niż w Europie Zachodniej korzystnie pozycjonują Polskę na tle innych krajów europejskich.

Potwierdzeniem wyjątkowej kondycji sektora logistycznego są bardzo dobre wyniki popytu z kilku ostatnich lat. W 2013 r. wynajęto łącznie ok. 2,2 mln mkw. powierzchni przemysłowej i logistycznej, z czego niemal 370 tys. mkw. stanowiły umowy podpisane przez firmę Amazon. Absolutny rekord aktywności najemców osiągnięto w 2014 r., w którym podpisano umowy na ponad 2,5 mln mkw., z czego aż 70% stanowiły nowe umowy oraz ekspansje dotychczasowych najemców.

W 1 kw. 2015 r. odnotowaliśmy łączny popyt na poziomie 640 tys. mkw. Udział nowych umów i ekspansji ukształtował się na poziomie zbliżonym do 2014 r. Bardzo dobre otwarcie 2015 r. pozwala przypuszczać, że bieżący rok zamkniemy wynikiem na poziomie zbliżonym do 2014 r. Aktywność deweloperska będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, dopóki na rynku będzie istniała dobra koniunktura, a dotychczasowi i nowi najemcy będą wykazywać zainteresowanie nową powierzchnią magazynową.

Obecna oferta wolnej powierzchni logistycznej jest relatywnie uboga. W 1 kw. 2015 r. wskaźnik pustostanów osiągnął rekordowo niski poziom 5,6%, co jest rezultatem jego systematycznego spadku na przestrzeni kilku ostatnich lat. Teraz nadszedł czas, aby ten trend odwrócić i poszerzyć ofertę powierzchni na wynajem. W 2014 r. oddano do użytku ponad milion mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej, osiągając w ten sposób najlepszy rezultat od 2007 r. Na koniec 1 kw. 2015 r. w budowie znajdowało się aż 600 tys. mkw. Deweloperzy chętnie przystępują do realizacji kolejnych projektów w ramach posiadanych banków ziemi oraz zabezpieczają działki pod przyszłe inwestycje. Duża ilość realizownaych i planowanych projektów wskazuje, że aktywność deweloperska powinna utrzymać się na wysokim poziomie w ciągu najbliższych kilku lat.

Polski rynek logistyczny wyróżnia się dużym potencjałem rozwoju. Dla przykładu, warto porównać nasycenie powierzchnią logistyczną w Niemczech i w Polsce. W Niemczech na 82 mln mieszkańców przypada ok. 59 mln mkw. powierzchni logistycznej, podczas gdy w Polsce podaż powierzchni logistycznej wynosi jedynie ok. 9 mln mkw. przy liczbie ludności sięgającej 38 mln.