Podsumowanie 2018 na rynku nieruchomości magazynowo-przemysłowych

+
-

31.01.2019

W minionym roku w utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu nie przeszkodziły nawet wyższe koszty budowy i siły roboczej. Najwięcej nowej powierzchni przybyło w centrum Polski, a w jej zachodniej części poziom pustostanów spadł do poziomu 0%. Poziom popytu polskiej branży magazynowej nadal jest bardzo wysoki. Największe transakcje najmu w 2018 potwierdzają, że sieci handlowe, które poszukują powierzchni logistycznej dla handlu elektronicznego to nadal największa grupa najemców. Głównym motorem sektora pozostaje e-commerce. Więcej w najnowszym raporcie Market View.

Obecnie w całej Polsce w budowie jest prawie 2 mln mkw. powierzchni magazynowej. Najwięcej na Górnym Śląsku – 488 tys. mkw., 295 tys. mkw. w Polsce Centralnej, 258 tys. mkw. we Wschodniej i 215 tys. mkw. w rejonie Wrocławia. Większość jest już objęta umowami najmu, tylko jedna trzecia jest budowana spekulacyjnie – bez umów najmu. Analizy rynku wskazują, że większość z tej powierzchni zostanie zajęta przez wspomniane już wcześniej branże handlu elektronicznego, logistykę, ale również firmy z sektora automotive. Więcej w naszym najnowszym raporcie Market View: https://biuroprasowe.cbre.pl/50504-magazyny-rosna-na-gornym-slasku-w-polsce-centralnej-i-wschodniej

Share on Google+