Podkarpackie / Rzeszów

Położone w południowo-wschodniej części Polski województwo podkarpackie sąsiaduje z granicą Słowacji i Ukrainy. Autostrada A4 pozwala dotrzeć z tego województwa na granicę zachodnią. Podkarpackie to mały rynek logistyczny, który jednak w ostatnich latach zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, głównie dzięki dostępowi do wykwalifikowanej siły roboczej. Głównymi lokalizacjami logistycznymi są: Rzeszów, Dębica.
W Rzeszowie zlokalizowany jest klaster przemysłu lotniczego (strefa Aeropolis) oraz funkcjonuje wiele innych branż przemysłowych, jak przemysł: elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Wśród największych inwestorów regionu należy wyróżnić: Goodyear, ICN Polfa, PZL Mielec, MTU Aero Engines, Pratt & Whitney, Goodrich Aerospace Poland, Tikkurila, Gerber.

Podkarpackie / Rzeszów

Wybrane oferty nieruchomości w regionie Podkarpackie / Rzeszów

Dane demograficzne

Ludność w województwie Podkarpackim
2.127.200
Ludność w województwie Podkarpackim
Stopa bezrobocia w województwie Podkarpackim
9,0%
Stopa bezrobocia w województwie Podkarpackim
Populacja Rzeszowa
196.200
Populacja Rzeszowa
Stopa bezrobocia w Rzeszowie
5,7%
Stopa bezrobocia w Rzeszowie
Źródło: GUS

Standardowe warunki najmu

Czynsz umowny
3,4-3,6
Czynsz umowny
€ / m2 / miesiąc
Czynsz biurowy
8,5–9,5
Czynsz biurowy
€ / m2 / miesiąc
Opłaty eksploatacyjne
1,0–1,2
Opłaty eksploatacyjne
€ / m2 / miesiąc

Rynek logistyczny

Powierzchnia magazynowa
173.900 m2
Powierzchnia magazynowa
Powierzchnia oddana do użytku w I-III kw. 2020
0 m2
Powierzchnia oddana do użytku w I-III kw. 2020
Popyt w I-III kw. 2020
24.000 m2
Popyt w I-III kw. 2020
Powierzchnia w budowie
60.500 m2
Powierzchnia w budowie
Wskaźnik powierzchni niewynajętej
1,1%
Wskaźnik powierzchni niewynajętej

Rynek pracy

Wynagrodzenie PLN brutto na godz.
Dostępność
Pracownik produkcji 2800 - 3500 Średnia
Mechanik 4000 - 5500 Średnia
Magazynier 2600 - 3500 Niska
Wynagrodzenie PLN brutto na godz.
Dostępność
Kierownik Zmiany 6000 - 8000 Niska
Specjalista ds. logistyki 5000 - 7000 Niska
Kierownik ds. logistyki 10000 - 14000 Niska

Analiza SWOT

Mocne strony

 • Dobre połączenie drogowe z Krakowem, Górnym Śląskiem, Wrocławiem, Niemcami dzięki autostradzie A4.
 • Bliskość granicy z Ukrainą.
 • Rozwijające się lotnisko w Rzeszowie- Jasionce.
 • Tradycje przemysłu lotniczego - „Dolina Lotnicza” skupiająca firmy z branży lotniczej.
 • Relatywnie tania i dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza.

Słabe strony

 • Niewielka podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych.
 • Słabe połączenie drogowe z centralną i północną częścią kraju.
 • Rynek nieznany dla międzynarodowych inwestorów.
 • Odpływ mieszkańców do innych ośrodków miejskich.

Szanse

 • Ukończenie drogi ekspresowej S19 – skrócenie czasu podróży z Rzeszowa do Warszawy.
 • Popyt ze strony lokalnych firm – relokacja firm ze starszych magazynów na powierzchnię klasy A.
 • Przyspieszenie rozwoju regionu dzięki dodatkowym środkom z UE z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 • Ukraina w strefie wolnego handlu z Unią Europejską.

Zagrożenia

 • Niewystarczające inwestycje w infrastrukturę, spowalniające rozwój regionu.
 • Ograniczone relacje gospodarcze z Białorusią, Ukrainą i Rosją, sytuacja polityczna na Ukrainie, hamująca rozwój relacji gospodarczych.

Kontakt do nas

Interesują cię szczegółowe informacje dotyczące rynku nieruchomości komercyjnych? Chciałbyś abyśmy przygotowali raport spcjalnie pod kątem twoich inwestycji w nieruchomości?
Chcesz uzyskać wiarygodne prognozy dotyczace obszaru twoich działań biznesowych? Prosimy skontaktuj się z nami.

Adam Broekere

Adam Broekere

Senior Consultant

+48 609 882 718